بایگانی برچسب ها: علی

عکس اسم علی | عکس اسم علی انگلیسی | طراحی اسم علی

عکس اسم علی | عکس اسم علی انگلیسی | طراحی اسم علی

عکس اسم علی برای پروفایل ، در این مطلب از عکس نوشته تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم علی را گرد آورده ایم . عکس اسم علی به علاوه معنی اسم علی و شعر ها زیبا امیدوارم از عکس اسم علی خوشتان بیاید. معنی اسم علی علی اسم پسرانه است، معنی علی: علی: از نام های خداوند متعال است « وهو العلی العظیم»  به معنای بلند قدر و شریف است و نیز به معنای شدید، محکم و ارجمند بکار رفته است . ریشه اسم علیاسم عربیفراوانی اسم علیدر حال حاضر تقریباً 218275...

ادامه مطلب