عکس نوشته پرمعنی انگلیسی اغلب به عنوان عکس پس زمینه و یا عکس پروفایل مورد توجه قرار می گیرند.اینگونه تصاویر گویای مفاهیم مختلف می باشند و می توان از آنها در جهت بیان ناگفته ها استفاده نمود.

تصاویر زیر بخشی از متنوع ترین عکس های نوشته های پرمعنی انگلیسی محسوب می گردند که امیدواریم تماشای آنها برای شما نیز لذت بخش باشد.

فوتوگرافد 

1584023103634 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

از شکست خوردن نترس. از تلاش نکردن بترس ….

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته شهادت حضرت فاطمه زهرا (ص) با کیفیت HD

1584023106012 300x295 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

اگر با خودت دوست شوی، دیگر هرگز تنها نخواهی بود …

1584023108390 300x220 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

زندگی صبر کردن برای گذر طوفان نیست، زندگی رقصیدن در باران است.

1584023110682 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

کسی را که دنیا او را زیبا میپندارد انتخاب نکن.
کسی را انتخاب کن که دنیای تو را زیبا کند …

1584023112724 300x209 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

زندگی زیباست

1584023114874 300x211 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

از چیزهای کوچک زندگی ات لذت ببر
یک روز به عقب نگاه میکنی و میبینی که آنها همان چیزهای بزرگ و مهم بوده اند ….

این مطلب را هم ببیند!  روز مادر | عکس نوشته روز مادر | تاریخچه روز مادر در ملل مختلف

1584023117352 300x199 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

از روی ظاهر دیگران درباره ی آنها قضاوت نکن، قلبی ثروتمند ممکن است زیر لباسی مندرس نهفته باشد.

1584023119466 - عکس نوشته پرمعنی انگلیسی + متن مفهومی

بخاطر بزرگ شدن از بازی کردن دست نمیکشیم، چون از بازی کردن دست میکشیم بزرگ میشویم.

متن مفهومی

عمیق فکر کن
آرام صحبت کن
زیاد دوست داشته باش
تا میتوانی بخند
به سختی کار کن
به سادگی ببخش
و مهربان باش ….

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته انگلیسی عاشقانه همراه با ترجمه فارسی | کیفیت HD

 متن مفهومی

زندگی درباره ی لحظه هایی نیست که نفس میکشی، درباره ی لحظه هایی است که نفست را میگیرند

 متن مفهومی

پو پرسید : امروز چه روزیه؟
پیگلت گفت : امروزه!
پو گفت : آره همون روز مورد علاقمه!

 متن مفهومی

ما مثل چای کیسه ای هستیم
قدرت واقعی ما وقتی معلوم میشود که در آب داغ قرار گرفته باشیم.

 

به این مطلب رای بدین!