Press ESC to close

3739 0

متن انگلیسی در مورد چهارشنبه سوری همراه با معنی

در این پست از سایت فوتوگرافد در کنار عکس نوشته‌های تبریک چهارشنبه‌سوری، متن کوتاه انگلیسی در مورد چهارشنبه سوری با معنی فارسی را برای شما عزیزان قرار دادیم.

همراه ما باشید با متن و نوشته های کوتاه انگلیسی درمورد روز چهارشنبه سوری با ترجمه 

متن انگلیسی چهارشنبه سوری

متن انگلیسی در مورد چهارشنبه سوری با معنی فارسی

The Persian New Year is celebrated at the spring equinox around March 21st.

Due to the astrological aspects of the Iranian calendar, the exact time of the New year changes from year to year.

The celebration of norouz beings from Chahar Shanbeh Sori (a fire festival celebrated on the last Tuesday evening before Norouz) and ends with the Sizdah Norouz ceremony, thirteen days after New Year’s day.

Norouz is a time of celebration, marking the yearly cycle of the seasons also represented by the ideas of birth and growth.

It is probably the most joyous and significant of all the Iranian festivities found throughout the year, and more universally celebrated than any other festivity.

نوروز

سال نوی ایرانی در نقطه ی اعتدال بهار و حدود بیست و یکم مارس جشن گرفته می شود.

زمان دقیق سال نو ، با توجه به ویژگی های نجومی سالنامه ی ایرانیان ، سال به سال تغییر می کند.

جشن نوروز از چهارشنبه سوری (مراسم آتش بازی شب آخرین چهارشنبه ی سال) آغاز می شود

با مراسم سیزده بدر، سیزدهمین روز پس از آغاز سال ، خاتمه می یابد.

نوروز فرصتی برای جشن و سرور است و چرخه ی سالیانه ی فصول را از زمانی مشخص می کند

مفاهیم تولد و رشد و نمو را در بر دارد.

شاید بتوان گفت که نوروز مهمترین و لذّت بخش ترین عید ایرانیان در طول سال باشد

نسبت به اعیاد دیگر ایشان جلوه ی جهانی بیشتری دارد.

 

Chahar Shanbeh Sori
fire festival

In ancient times Chahar Shanbeh Sori was celebrated immediately before the Hamsaptamdam feast which was performed on the 360th day of the year.

People believed that the souls of their ancestors would come back to earth under the cover of darkness, to visit them on this special night.

To help guide the souls to earth, the people would start a number of small fires on their rooftops or in their yard.

Each fire was started with a taper lit from the main fire in their homes.

 

جشن آتش

در دوران بسیار دور چهارشنبه سوری درست پیش از جشن همسپتمدم ، یعنی روز سیصد و شصتم سال برگزار می گردید.

مردم تصور می کردند که ارواح اجدادشان در پس پرده ی تاریکی بر زمین فرود می آیند

تا در این شب خاص با آنها دیدار کنند و از اینرو بر پشت بام و درون حیاط خویش بوته های کوچک متعددی از آتش می افروختند

تا ارواح راه را به مقصد زمین بیابند.

مردم توسط شمع‌هایی که از آتش اصلی منزل خود روشن می کردند، بوته‌ها را می‌افروختند.

 

At the beginning of Arab invasion, the celebration of Chahar Shanbeh Sori became more like a political revolt against the invaders. However, this festival eventually lost its meaning of revolt and is now performed on the night before the last Wednesday of each year.

با آغاز تجاوزات تازیان (اعراب) ، جشن چهارشنبه سوری بیشتر به طغیانی سیاسی علیه متجاوزان شباهت یافت.

با این احوال مراسم چهارشنبه سوری سرانجام ضمیر انقلابی خود را از دست داد

امروز تنها به شب آخرین چهارشنبه ی هر سال محدود گشته است.

 

or Chahar Shanbeh Sori celebrations, dried tumbleweed bushes were collected.

The number of tumbleweed bushes to be lined up and set alight was significant.

There should either be seven according to the seven blessed angels (Ordibehesht, Khordad, Amordad, Shahrivar, Bahman, Sepandarmaz and Ahura Mazda); or three according to three important phrases:

“Good words, Good deeds and Good thoughts”; or one representing the oneness of God.

مردم برای مراسم چهارشنبه سوری ، بوته های خشک را جمع می کردند.

تعداد بوته هایی که مهیا می کردند و آتش می زدند قابل توجّه بود

که یا می بایست به نیّت هفت فرشته ی مقدّس ، هفت بوته ، یا به نیّت سه عبارت حیاتی “پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک” ، سه بوته و یا به نشان یگانگی خداوند ، یک بوته می بود.

چهارشنبه سوری

Today, throughout Iran, families continue to light tumbleweed bush fire and will jump over them reciting a saying “My yellowness to you, and your redness to me”.

In this saying, yellow signifies weakness and illness, while red signifies health.

امروزه در سراسر ایران ، خانواده ها بوته ها را آتش می زنند

در حالی که عبارت “زردی من از تو ، سرخی تو از من” را زمزمه می کنند

از روی آن می پرند. در این عبارت ، زردی نشانه ی ضعف و بیماری و قرمزی بیانگر سلامتی است.

 

این مطلب را هم ببیند!  اسم نوشته نازنین | پروفایل جدید اسم نازنین

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید