عکس نوشته های انگیزشی:
موفقیت و تلاش دو هدف بزرگ هر انسانی برای زندگی است . اگر تلاش را سرلوحه زندگی خود قرار دهید و با هر شکستی ناامید نشوید و خودتان را نبازید به موفقیت دست خواهید یافت. در این مطلب به سراغ عکس نوشته های ناب  و انگیزشی زیبا در خصوص رسیدن به هدف ، تلاش و هدف رفته ایم تا از میان آن ها تصویر دلخواه خود را برای  عکس پروفایل برگزینید. 

عکس نوشته های انگیزشی

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.

– مارک تواین

عکس نوشته های انگیزشی

در عمل ثابت شد که گفتن آسان و عمل دشوار است.

– مارک تواین

عکس نوشته های انگیزشی

صبر،کوشش ،توکل و توسل،چهار رکن برآورده شدن خواسته ها هستند.

– جمال الدین-افغانی

عکس نوشته های انگیزشی

زندگی بدون آرزو،غذای بی نمک و فلفل است.

– ابوالحسن-صبا

عکس نوشته های انگیزشی

اشتیاقی که به موفقیت نرسد،به یاس تبدیل میشود.

– روسینی

شیرینی یک بار موفقیت،به تلخی صدبار شکست می ارزد.

– سقراط

در زندگی همه می کوشند اما کسانی موفق می شوند که عاقلانه می کوشند.

– هانس آندرسن

آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.

– دیمقراطیس

آنچه مردم را دانشمند می کند ، مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند.

– فرانسیس بیکن

موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار و در کار خود دقت کند.

– موریس راول

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند.

– والترئیس

به این مطلب رای بدین!