عکس نوشته های انگیزشی:
موفقیت و تلاش دو هدف بزرگ هر انسانی برای زندگی است . اگر تلاش را سرلوحه زندگی خود قرار دهید و با هر شکستی ناامید نشوید و خودتان را نبازید به موفقیت دست خواهید یافت. در این مطلب به سراغ عکس نوشته های ناب  و انگیزشی زیبا در خصوص رسیدن به هدف ، تلاش و هدف رفته ایم تا از میان آن ها تصویر دلخواه خود را برای  عکس پروفایل برگزینید.این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته محرم | عکس نوشته محرم نزدیکه | عکس محرم برای پروفایل

 

عکس نوشته های انگیزشی

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، بشکنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.

– مارک تواین

عکس نوشته های انگیزشی

در عمل ثابت شد که گفتن آسان و عمل دشوار است.

– مارک تواین

عکس نوشته های انگیزشی

صبر،کوشش ،توکل و توسل،چهار رکن برآورده شدن خواسته ها هستند.

– جمال الدین-افغانی

عکس نوشته های انگیزشی

زندگی بدون آرزو،غذای بی نمک و فلفل است.

– ابوالحسن-صبا

عکس نوشته های انگیزشی

اشتیاقی که به موفقیت نرسد،به یاس تبدیل میشود.

– روسینی

شیرینی یک بار موفقیت،به تلخی صدبار شکست می ارزد.

– سقراط

در زندگی همه می کوشند اما کسانی موفق می شوند که عاقلانه می کوشند.

– هانس آندرسن

آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد.

– دیمقراطیس

آنچه مردم را دانشمند می کند ، مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند.

– فرانسیس بیکن

موفق کسی است که اگر دیگری هم مراقب او نباشد، در اعمال و در رفتار و در کار خود دقت کند.

– موریس راول

تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند.

– والترئیس

به این مطلب رای بدین!