قرنتینه یا قَرَنطینه به معنی محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز است. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود. ولی در پاره‌ای موارد برخی جانوران نیز قرنطینه می‌شوند.

سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد در موارد همه‌گیری بیماری‌های عفونی از مقررات بین‌المللی بهداشت پیروی می‌کنند. این مقررات در سال ١٨۵١ در پاریس و به دنبال شکست کشورهای اروپایی در مقابله با همه‌گیری وبا وضع شد. در طول تاریخ، مقررات بین‌المللی بهداشت، همواره تغییر کرده است. بر پایه این مقررات، رفت‌وآمد مردم و کالا از مرزها سبب همه‌گیری بیماری‌های واگیردار می‌شود و برای همین، کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت باید موارد همه‌گیری بیماری‌های عفونی را اعلام کنند. همچنین دیگر کشورها نیز اجازه دارند بیشترین ممنوعیت‌ و محدودیت را برای حفظت مردم خود از همه‌گیری بیماری، اعمال کنند.

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته دخترونه باحال

عکس نوشته قرنطینه :

قرنطینهپروفایل در خانه میمانم

 

قرنطینهپروفایل در خانه بمانید

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته های انگیزشی | متن‌ های انگیزشی از نویسندگان بزرگ

 

 پروفایل در خانه بمانیماستوری در خانه بمانیم

 

پروفایل در خانه بمانیدعکس پروفایل

 

قرنطینهپروفایل در خانه بمانیم

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته انگیزشی انگلیسی | انگیزش برای روح و ذهن و بدن | فوتوگرافد

 

قرنطینهپروفایل در خانه بمانید

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانیدعکس پروفایل در خانه بمانیم

 

قرنطینهپروفایل در خانه بمانیم

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانیدپروفایل در خانه بمانیم

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانید

پروفایل در خانه بمانید

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانیدقرنطینه

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانیدپروفایل در خانه بمانیم

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانیددر خانه ماندن

 

 پروفایل در خانه بمانیم, پروفایل در خانه بمانید

 

به این مطلب رای بدین!