نقل قول انگیزشی:در این پست چند نقل قول انگیزشی از مولانا به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی براتون گذاشتم که برای استوری اینستاگرام فوق العاده هستن. امیدوارم لذت ببرید.

نقل قول انگیزشی

از راحتی فرار کن

امنیت را فراموش کن

جایی زندگی کن که از آنجا هراس داری

اعتبارت را خراب کن

رسوا باش

مولانا

 

 

 

نقل قول انگیزشی

هر چیز که در جستن آنی آنی

مولانا

 

 

 

 

نقل قول انگیزشی

چرا در زندان مانده ای وقتی که در باز است ؟

مولانا

 

 

 

نقل قول انگیزشی

 

صبر نشستن و منتظر ماندن نیست

صبر نگاه کردن به خار و دیدن گل است

نگاه کردن به شب و دیدن روز است

عاشقان صبور هستند و می دتنند که ماه کامل خواهد شد

مولانا