نقل قول انگیزشی:در این پست چند نقل قول انگیزشی از مولانا به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی براتون گذاشتم که برای استوری اینستاگرام فوق العاده هستن. امیدوارم لذت ببرید.

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته فلسفی | عکس پروفایل فلسفی | عکس نوشته | فوتوگرافد

نقل قول انگیزشی

از راحتی فرار کن

امنیت را فراموش کن

جایی زندگی کن که از آنجا هراس داری

اعتبارت را خراب کن

رسوا باش

مولانا

 

 

 

نقل قول انگیزشی

هر چیز که در جستن آنی آنی

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته انگیزشی انگلیسی | انگیزش برای روح و ذهن و بدن | فوتوگرافد

مولانا

 

 

 

 

نقل قول انگیزشی

چرا در زندان مانده ای وقتی که در باز است ؟

مولانا

 

 

 

نقل قول انگیزشی

 

صبر نشستن و منتظر ماندن نیست

این مطلب را هم ببیند!  شاهنامه فردوسی | 25 اسفند، پایان سرایش شاهنامه | عکس نوشته‌های شاهنامه

صبر نگاه کردن به خار و دیدن گل است

نگاه کردن به شب و دیدن روز است

عاشقان صبور هستند و می دتنند که ماه کامل خواهد شد

مولانا

۵/۵ - (۱ امتیاز)