Press ESC to close

پایان سرایش شاهنامه

شاهنامه فردوسی | ۲۵ اسفند، پایان سرایش شاهنامه | عکس نوشته‌های شاهنامه

0 3978

شاهنامه فردوسی :هنگامی که زبانِ دانش و ادبیات در ایران زبان عربی بود، فردوسی، با سرودن شاهنامه با ویژگی‌های هدف‌مندی که داشت، زبان پارسی را زنده و پایدار کرد. یکی…

Continue reading