امیدوارم تا حالا توی زندگی عاشقانه و انتخابتون شکست نخورده باشید و در آینده هم شکست نخورید. اما اگر این اتفاق براتون افتاده باشه، فارق از سختی هاش، تجربه ای به دست آوردید که با هیچ معیاری قابل اندازه گیری و ارزش گذاری نیست.  آرزو می کنم که این تجربه ارزشمند  در سال های آینده بتونه راهنمای خوبی برای ایجاد یک زندگی عاشقانه باشه… 

عکس نوشته عاشقانه

من نمی دانستم معنی هرگز را… تو چرا باز نگشتی دیگر ؟؟؟

 

 

عکس نوشته عاشقانه

بزرگترین خیانت رو خودمون به خودمون کردیم، وقتی بخاطر دوست داشتن بعضی آدم ها، هزارتا فرصت دوباره بهشون دادیم.

 

 

عکس نوشته عاشقانه

از رفتن آدما ناراحت نشو… آدما دنبال لیاقتشون میرن…

 

 

عکس نوشته عاشقانه

گاه باید دور شد… تا حرمت حضورت را لمس کنند…

زیادی در دسترس بودن فرصت دلتنگی را از آن ها می گیرد…

۴/۵ - (۳ امتیاز)