عکس اسم مرجان سری جدید اسم مرجان واسه کاربران عزیز که اسمشان مرجان هست و یا اسم عزیزشون مرجان هست آماده کرده ایم امیدوارم از عکس اسم مرجان خوشتون بیاید این سری عکس ها مناسب برای شبکه های اجتماعی مانند اینستا و تلگرام و سایر می باشدعکس اسم مرجان

عکس گردنبند اسم مرجان

عکس گردنبند اسم مرجان

 مرجان تو مرجان خدای است ازیراک

از حکمت و علم آمد مرجان تو را جان

***********

 آن لعل سخن که جان دهد مرجان را

بی رنگ چه رنگ بخشد او مرجان را

*********************

گر او از در و مرجان گنج دارد

مرا در جان سخن درست و مرجان

*********************

دیده در می فشاند در دامن

گوییا آستین مرجان داشت

*********************

فضله سرخ بید او مرجان

لؤلؤ سنگ ریز او شهوار

عکس اسم قبلی مرجان

عکس اسم قبلی مرجان

مرجان تو پرده دار لؤلؤ

ریحان تو خادم گلستان

*********************

جان شیرینست یا مرجان شیرین

نافه مشکست یا زلفین مشکین

*********************

دیده در می فشاند در دامن

گوییا آستین مرجان داشت

*********************

بود مژگان خونین حاصل عشق

ز دریا پنجه مرجان برآید

*********************

ساقیا! بار کن ز باده قدح

باده چون گداخته مرجان

عکس اسم مرجان

عکس اسم مرجان

رویت دریای حسن و لعلت مرجان

زلفت عنبر صدف دهان در دندان

*********************

مرجان کهینه بنده یاقوت و لؤلؤش

سنبل کمینه خادم ریحان و عنبرش

*********************

می نماید خط مشک افشانش از عنبر مثال

می فشاند پسته خندانش از مرجان نمک

*********************

درج یاقوت گهر پوشت چو گردد در فشان

از تحیر خون دل در جان مرجان افکند

*********************

هست مرجان مرا قوت ز مرجانک او

ای دریغا که نبودی دلکش سنگینک

عکس نوشته اسم مرجان

عکس نوشته اسم مرجان

عکس اسم مرجان

آن نه مرجان خموشست که جانیست مصور

این مطلب را هم ببیند!  بهترین اسم های دخترانه

وان نه سرچشمه نوشست که سریست خدائی

*********************

سپید سیم رده بود، در و مرجان بود

ستاره سحری بود و قطره باران بود

*********************

چون بنشیند تمام و صافی گردد

گونه یاقوت سرخ گیرد و مرجان

*********************

 در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

از گریه خونین مژه ام شد مرجان

*********************

زیور همان دو رشته مرجان کفایتست

وز موی در کنار و برت عنبرینه ای

عکس اسم مرجان همه زندگیمه

عکس اسم مرجان همه زندگیمه

عکس اسم مرجان

لبان لعل تو با هر که در حدیث آید

به راستی که ز چشمش بیوفتد مرجان

*********************

چند گویی جان و جان یک دم بخند

کانچه در جانست در مرجان تراست

*********************

خیره ماند از لب تو بیجاده

به سر تو که لعل و مرجان هم

*********************

ای سنایی عرضه کری جوهری کز مرتبت

او تواند کرد مرجان عرض را جوهری

*********************

شعر چون در تو حسود ترا

جگر و دل چو لعل و مرجان کرد

عکس اسم مرجان

عکس اسم مرجان

اندوه تو دلشاد کند مرجان را

کفر تو دهد بار کمی ایمان را

*********************

چون پوست کشد کارد به دندان گیرد

آهن ز لبش قیمت مرجان گیرد

*********************

نی سیب در آن حقه مرجان تو دید

کاندر دل تنگ خود زنخدان تو دید

*********************

بحر را سرپنجه مرجان نیندازد ز جوش

دست کوته دار زنهار از دل بی تاب ما

*********************

ز طوفان پنجه مرجان نگردد بحر را مانع

کجا ساکن کند دست نوازش بی قراران را؟

*********************

ز خون بی گناهان تیغ او را نیست پروایی

نگیرد پنجه خونین مرجان دامن دریا

عکس نقاشی اسم مرجان

عکس نقاشی اسم مرجان

عکس اسم مرجان

مژه مانع نشود اشک سبک جولان را

این مطلب را هم ببیند!  اسم دونفره | عکس نوشته اسم دو نفره جدید

دامن بحر به فرمان نبود مرجان را

*********************

لبت به خون جگر شسته روی مرجان را

خط تو ساخته خس پوش، آب حیوان را

*********************

ز دست جرأت من در وصال ایمن باش

که قرب بحر کند خشک، دست مرجان را

*********************

بی تابی دل افزود از دست نگارینش

دریا نشود ساکن از پنجه مرجان ها

*********************

خشکی از سر پنجه مرجان اگر بیرون برد

لاف تر دستی ز بحر بیکران زیبنده است

*********************

پشت دست از پنجه مرجان گذارد بر زمین

بحر تا تردستی مژگان ما را دیده است

عکس اسم marjan به انگلیسی

عکس اسم marjan به انگلیسی

عکس اسم مرجان

پاکدامان را غمی از تهمت ناپاک نیست

بحر را از پنجه خونین مرجان باک نیست

*********************

ظلم ظالم می کند تأثیر در همصحبتان

خون ناحق کشتگان بحر، مرجان را گرفت

*********************

از لب خشک صدف ریزش نیسان پیداست

خشکی بحر ز سر پنجه مرجان پیداست

*********************

 بحر از پنجه مرجان نپذیرد آرام

ناصح از ساده دلی در پی تسکین من است

*********************

تسلی دل بیتاب من به نامه خشک

علاج رعشه دریا به دست مرجان است

*********************

چه سود نعمت بسیار، بی نصیبان را؟

که آورد ز دل بحر خشک مرجان دست

*********************

برفشان برفشان دل و جان را

در و مرجان علیک عین الله

عکس پروفایل اسم مرجان
بگشای بند مرجان تا همچو طبع بی جان

بندازد از جمالت جان تاج کبریایی

*********************

عقد پروین بخمد چون دم عقرب در حال

چون سخن زان دو رده لولو مرجان آرند

*********************

ای که از سرچشمه نوشت برفت آب نبات

مرده مرجان جان افزای تست آب حیات

*********************

چشمه نوشست یا کان نمک یا جام می

این مطلب را هم ببیند!  عکس اسم رویا | عکس نوشته اسم رویا | طرح اسم رویا

یا زلال خضر یا مرجان جان افزای دوست

*********************

دریا خمش به پنجه مرجان نمی شود

سودی نمی دهد به دل بیقرار دست

*********************

چو مرجان رزق ما خون است، هر چند

عنان بحر در سرپنجه ماست

عکس اسم marjan به انگلیسی

عکس اسم marjan به انگلیسی برای پروفایل دخترونه

عکس اسم مرجان

 ز خون بی گنهان است آنقدر سیراب

که دست می شود از دامنش چو مرجان سرخ

*********************

ز غیرت رخ او خون گل چنان زد جوش

که خار بر سر دیوار شد چو مرجان سرخ

*********************

به تلخرو مکن اظهار تنگدستی خویش

که از تپانچه بحرست روی مرجان سرخ

*********************

گر برآرد می زخود پیمانه ما

دور نیست پنجه مرجان نگارین در میان آب شد

*********************

می رسد آزار بد گوهر به روشن گوهران

پنجه خونین به روی بحر مرجان می کشد

*********************

چون زند جوش زبردستی محیط اشک من

پنجه خورشید را سرپنجه مرجان کند

لوگو مرجان

لوگو مرجان

زلف مشکینت که خون در ساغر ایمان کند

شانه را در یک سراسر پنجه مرجان کند

عکس اسم i love you marjan

عکس اسم i love you marjan

عکس اسم مرجان

سینه را دریا کنید از ابر دست ساقیان

دستها را از قدح سر پنجه مرجان کنید

عکس اسم marjan

عکس اسم marjan

غمت خون دل صاحبدلان ریخت

وزان خون لعل و مرجان آفریدند

تایپوگرافی اسم مرجان

تایپوگرافی اسم مرجان

وز برکت مبارک دریای او

دل را چو درج گوهر و مرجان کنم

عکس اسم مرجان

عکس اسم مرجان

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض

ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود

عکس دستبند اسم مرجان

عکس دستبند اسم مرجان

سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده

دریا در و مرجان بود و هول و مخافت

۴.۲/۵ - (۱۸ امتیاز)