عکس نوشته عاشقانه

عرضه ى دوست داشتن اگر ندارید
توانِ نگه داشتن اگر ندارید
خراب نکنید احساسِ پاکِ آدمهایى که بعد از شما
میخواهند واقعاً عاشقى کنند
شما مى آیید
وعده اى میدهید
سرتان را مى اندازید و مى روید به ناکجا
آدمِ بعد از شما اما
باید جان بکَنَد تا ثابت کند مثلِ شما و امثالِ شما نیست
عرضه ى دوست داشتن اگر ندارید،
خراب نکنید همین اندک ریتمِ شیرینِ عاشقى را که جریان داردعکس نوشته وقتی تو با منی

زندگی پراست از قضاوتهای
دیگران درباره ی ما!!
قضاوتهای که گاهی اوقات بد
وگاهی اوقات خوب است

اگر عادت کنیم باهر نظرموافق ومخالفی
زیرو رو شویم
باید فاتحه ی آرامش را بخوانیم

عکس نوشته عشق براب من یک گناه بود

عکس نوشته و اما نیمه شبی من خواهم رفت

عکس نوشته پا به پای تو

عکس نوشته من بدون تو

عکس نوشته مجنون که شدی حرف مرا میفهمی

دوستِ من…
تک‌تکِ لحظه‌هایت را زندگی کن!
خودت خالقِ زیباترین اتفاقاتِ زندگی‌ات باش
و رویِ هیچ کس جز خودت حساب نکن!
کسی که انتخاب کرده آرام و امیدوار باشد؛
در سخت‌ترین لحظات هم دلایلِ شادی‌اش را پیدا می‌کند…
کسی که خودش را همه کاره‌ی زندگی‌اش می‌داند؛

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته های زیبا و جالب

از هیچ کس توقعی ندارد و هرگز بی‌دلیل، دلگیر و نااُمید نمی‌شود‌!
تو لایقِ آرام‌ترین ثانیه‌ها و بزرگ‌ترین معجزه‌هایی؛
هوایِ خودت را داشته باش!

عکس نوشته لبخند تو شیرین است

امروز دوباره دیدمش ،
با همان لبخند زیبایش
همان چشمان نافذش …
رفتم سمتش بی اختیار خواستم که فدایش شوم …
دیدم یک مرد از اون دور دارد با سرعت نزدیک می شود!
یقه ام را گرفت و گفت:
مردک من این خانم را می خواهم چرا مزاحمش می شوی ؟!
با بغض توی گلویم گفتم: من هم میخواهمش!
گفت: مشکل اینجاست که او تو را نمیخواهد!
تمام دنیا دور سرم چرخید آخر مگر می شود جان دل تو مرا نخواهی ؟!
تو که یک روزی میگفتی با تو آرامش دارم !
از آن لحظه به بعد پر از سوال های بی جواب در ذهنم ماند …!
سوال هایی که جوابشان را نه من می دانم،
نه تو هستی که پاسخ دهی …
به رفتن که نگاه می کردم دیدم که چقدر از من دور شده ای …
چقدر دور …

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته پرمعنی انگلیسی | عکس پروفایل پرمعنی انگلیسی

عکس نوشته بی پناهم گوشه آغوش خود

قشنگ ترینی
آرام جانم
زیبایی تو
فقط در ظاهر
خلاصه نمی شود
بلکه
آنچه که اهمیت ویژه دارد
و مرا
مجذوب تو کرده است
زیبایی قلب
و پاکی
روح توست
همچون
اقیانوسی زلال و بیکران

این مطلب را هم ببیند!  عکس نوشته فلسفی | عکس پروفایل فلسفی | عکس نوشته | فوتوگرافد

در قلبم کسی را پنهان کرده ام…
که شنیدن صدایش..
طرز نگاه کردنش..
حتی راه رفتنش را” خیلی “دوست دارم …
و او شاید نداند ک شیرین ترین میوه ممنوعه ی جهانِ من است…
درست است که مالک قلبش نیستم
اما بجای همه رهگذرها
همه گل فروش ها
همه کتاب فروش ها…
همه آدمها…….

به این مطلب رای بدین!