عکس اسم امیر در این پست سری جدید عکس پروفایل اسم امیر آماده کرده ایم امیدوارم از عکس اسم امیر خوشتان بیاد در ادامه هم عکس اسم امیر قرار میدهیم و هم به معنی اسم امیر می پردازیم.معنی اسم امیر

  • اسم: امیر
  • نوع: پسرانه
  • ریشه اسم: عربی
  • معنی: (تلفظ: amir) (عربی) پادشاه، حاکم، درجه ای پایین تر از پادشاه، فرمانده ی سپاه، سردار، سپهسالار – پادشاه، حاکم، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین

معنی امیر به فارسی

  • امیر
  • فرمانده، فرمانروا، میر هم میگویند، امرائ جمع
    (صفت اسم) ۱ – کسی که فرمانروا بر قومی باشد پادشاه . ۲ – درجه ای پایین تر از پادشاه . ۳ – حاکم . ۴ – فرمانده سپاه سردار سپهسالار . جمع : امرائ .
    ابن احمر الیشکری عبدالرحمن بن سمره او را در سیستان جانشین خود کرد .

عکس اسم امیر

عکس اسم امیر

 امیر خوبان آخر گدای خیل توایم

جواب ده که امیر از گدا چه غم دارد

عکس اسم امیر

 گاهی تو گلخنی را بینی شده امیر

این مطلب را هم ببیند!  عکس اسم دو نفره عاشقانه

روز دگر امیر اجل گشته گلخنی

عکس اسم امیر

هر که زین پیش بود امیر سخن

از امیر سخا شدند عزیز

عکس اسم امیر

عکس اسم امیر

 گیرم کز او بگردی شاه و امیر و فردی

ناچار مرگ روزی بر تو امیر باشد

عکس اسم امیر

 لطیف است او لطیف است او لطیف ابن اللطیف است او

امیر است او امیر است او امیر ملک گیر است او

عکس اسم امیر

 خسرو بر تخت پیشگاه نشسته

شاه ملوک جهان، امیر خراسان

عکس اسم amir

عکس اسم amir

 کشور تحقیق را امیر نخیزد

خطبه توحید را خطیب نباشد

*********

 خواجه آنجا فقیر خواهد بود

بنده آنجا امیر خواهد بود

***********

 بی من اگرت امیر سازند

باشی بتر از هزار مأمور

عکس اسم امیر

عکس اسم امیر

 تا شدستی امیر چوگانی

ما شدستیم گوی میدانی

لوگو امیر

لوگو امیر

 ولیکن ندارد مرا هیچ سود

امیر اجل چون بیاید اجل

عکس نوشته امیر

عکس نوشته امیر

 شاید که ز شهر خویش دورم

تا نیست سوی امیر بارم

********

 امیر کشور پهناور سخندانی،

که برفراخت به کیوان، بلند ایوان را

عکس امیر

عکس امیر

 تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا

این مطلب را هم ببیند!  عکس اسم باران | عکس نوشته اسم باران | لوگوی باران

اگر التفات بودی به فقیر مستمندت

**********

 گر چه تو امیر و ما اسیریم

گر چه تو بزرگ و ما حقیریم

**********

 وقتی امیر مملکت خویش بودمی

اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست

**********

 امیر داد گستر خان عادل

دلیر عدل پرور شاهرخ خان

**********

 دیدم بسی زمانه مردآزمای را

سازنده نیست هیچ امیر و گدای را

عکس اسم امیر

 اندی که امیر ما باز آید پیروز

مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید

********

 اگر امیر جهاندار داد من ندهد

چهار ساله نوید مرا که هست خرام؟

********

 ورم ضعیفی و بی بدیم نبودی

وان گه نبود از امیر مشرق فرمان

********

 امیر خندق و صفین علی، که چرخ بلند

میان به طاعت او تنگ بسته جوزا وار

********

 لب فرو بستم رهی، بی روی گلچین و امیر

در فراق همنوایان، از نوا افتاده ام

عکس نوشته amir

عکس نوشته amir

 رهی، ز لاله و گل نشکفد بهار مرا

بهار من، گل روی امیر و گلچین است

***********

این مطلب را هم ببیند!  اسم مژده | عکس اسم مژده | عکس اسم انگلیسی مژده | تبریک تولد مژده

 همه کامی و دولتی داری

چه دعا گویم ای امیر اجل؟

***********

 ورین گدا به مثل نیکبخت برخیزد

بدان امیر اجلش دهند سالاری

***********

 بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد

بسا اسیر که فرمانگذار خواهد بود

***********

 امیر ظالم جاهل که خون خلق خورد

چگونه عالم و عادل شود به قول خطیب

***********

 امیر ما عسل از دست خلق می نخورد

که زهر در قدح انگبین تواند بود

عکس اسم amir

عکس اسم amir

 نهاد بد نپسندد خدای نیکوکار

امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار

**********

 سپاهی که عاصی شود در امیر

ورا تا توانی بخدمت مگیر

**********

 به گفتن درشتی مکن با امیر

چو بینی که سختی کند، سست گیر

**********

 یا امیر المومنین! عام است خوان رحمتت

مستحق بی نوا را بردرت گوش صلاست

**********

هشتمین خانه او داشت امیر هفتم

تا درو خوف و خطر را ندهد هیچ مجال

**********

 خدایگان سلاطین امیر شیخ حسن

که باد کام و مرادش همه روان و روا

عکس اسم امیر

عکس اسم امیر

۴.۱/۵ - (۹۳ امتیاز)